11 - 13 . 02 . 2005

foto: Wiesław Danielec, Piotr Kurdziel