SPOJRZENIE WSTECZ DO PRZODU
           EIN BLICK ZURÜCK NACH VORN   Fach- und Jahrestagung des
           deutsch–polnischen Netzwerks
                       »  jugend.kultur.austausch  «
   Konferencja
           dla Polsko–Niemieckiej Sieci
                       »  Młodzież–Kultura–Wymiana  «
              Warszawa
                         22 - 25 . 03 . 2012
 
Powitanie przez organizatorów      Begrüßung durch die Veranstalter

Małgorzata Ławrowska

Lutz Lienke
Wystąpienie powitalne

Prof. dr Małgorzata Omilanowska
Grußworte

Prof. dr Sławomir Ratajski

Rolf Witte
 

Bianca Fischer      Iwona Fus
 
W poszukiwaniu tożsamości, prezentacja młodzieżowa.      Auf der Suche nach Identität, Jugendpräsentation.
 
 
 
 

W Galerii “Zachęta”      Nationale Kunstgalerie “Zachęta”
 

Karol Piekarski - “Pokolenie KATO?”      “Die Generation KATO?”

“Bratnia Szatnia”
 

Paul Gromnitza

Marta Wąsowska
 
Małgorzata Gajda

Warsztaty partnerskie      Partnerwerkstätten
Bianca Fischer   ☻   Dettmar Koch   ☻   Wiesław Danielec   ☻   Łukasz Zych


  zobacz kilka nieoficjalnych zdjęć  schauen sie sich einige inoffizielle fotos 

foto:
                         Wiesiek  Danielec  © 2012design: Wiesio  © 2012

  WITRYNA logo STL  STOWARZYSZENIA TEATRALNO-LINGWISTYCZNEGO   Valid HTML 4.0 Transitional

zobacz statystykê !