Deutsch–Polnische
           Kooperationstagung

   Polsko–Niemiecki
           Kongres Współpracy


  Berlin
           13 - 15 . 02 . 2009
Bianca Fischer


 Zobacz więcej!  See more!                        
 Zobacz więcej!  See more!                        
Wiesiek fotografowany przez Ewę
Ewa fotografowana przez Wieśka


   Aby otrzymać wszystkie zdjęcia z naszego spotkania na CD wypełnij i wyślij poniższy formularz: 
 To receive all photos on CD from our meeting, please fill in and send the following form: 

Podaj imię i nazwisko: Give your first and last name:

adres e-mail: e-mail address:

tu wpisz klasyczny adres pocztowy / here write your post addressfoto: Wiesław Danielec

  WITRYNA logo STL STOWARZYSZENIA TEATRALNO-LINGWISTYCZNEGO   Valid HTML 4.0 Transitional

zobacz statystykę !