the Polish - Spanish
           premeeting of the project
   polsko - hiszpańskie
           spotkanie przygotowawcze projektu

                LA DIVERSIDAD ENRIQUECE
                RÓŻNORODNOŚĆ WZBOGACA

                                 Lorgoño 2-4.12.2010
  see at some views of Logroño  
              
Ofelia Serrano Hermosilla, Silvia Sáenz García, Wiesław Danielec, Alicja Malinowska


I invite to Dinámica Teatral!

                                 
  The meeting with young people from Dinámica Teatral
Miguel Sáenz de Pipaón helped us in translation                                        


The conference with Fanny from the Youth Council in La Rioja  
  Happiness after sign the application
The evening on the Calle Laurel

Alicja Malinowska, Wiesław Danielec, Carlos Serrano, Ofelia Hermosilla, Yanis Ramonda Sáenz, Alejandro Ramonda, Silvia Sáenz García, Ofelia Serrano Hermosilla
  see at some views of Logroño  


foto:   Alicja Malinowska ©2010     Wiesław Danielec ©2010  the WEB SITE logo STL  of STOWARZYSZENIE TEATRALNO-LINGWISTYCZNE  


Valid HTML 4.0 Transitional

zobacz statystykę !