Polsko-niemieckie szkolenie
           dla multiplikatorów spotkań młodzieży
           – wymiana doświadczeń
           i możliwości rozwoju.
                                                          2008


   Deutsch-polnische Gruppenleiterschulungen
           Erfahrungsaustausch
           Entwicklungsmöglichkeiten.


  Forum eksperckie PNWM
     dla organizatorów szkoleń, trenerów/trenerek,
     jednostek centralnych i domów spotkań.

  Ein DPJW-FachForum
     für Schulungsanbieter und Trainer/innen,
     Zentralstellen u. Bildungsstätten.
10 - 12 . 11 . 2008
Bad Muskau - Turmvilla
Turmvilla
Iwona Łatwińska


   Aby otrzymać wszystkie zdjęcia z naszego spotkania na CD wypełnij i wyślij poniższy formularz: 
 To receive all photos on CD from our meeting, please fill in and send the following form: 

Podaj imię i nazwisko: Give your first and last name:

adres e-mail: e-mail address:

tu wpisz klasyczny adres pocztowy / here write your post addressfoto: Wiesław Danielec

  WITRYNA logo STL STOWARZYSZENIA TEATRALNO-LINGWISTYCZNEGO   Valid HTML 4.0 Transitional

zobacz statystykę !