go to main page
Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

Gabi Ballion

 

 

- kompozytorka i wykonawczyni
          muzyki do spektakli.
- pedagog muzyczny.

Kraków, PL

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tworzyłam i wykonywałam muzykę do następujących spektakli: 
 
 
  stat4u