Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

Pedagodzy, instruktorzy i lektorzy pracujący z grupą Stowarzyszenia Teatralno–Lingwistycznego kiedyś i teraz:
Former and present teachers, instructors, and foreign language teachers working with our group in the past and nowadays:

 

 

 

 

 

 

     

Wiesław Danielec

Danuta Glondys

Maria Broniewicz

Dettmar Koch

Jörg Kowollik

Gabriela Ballion

Aleksander Małkiewicz

Max Kowalski

Krzysztof Biskup

Paweł Aksamit

Tomasz Bobrzyński

Łukasz Zych

Julia M.

Mariusz Moniowski

Piotr Kurdziel

Krzysztof Pelczar

Patrycja Czerwińska

Konrad Przekorzyński

stat4u

            STRONA GŁÓWNA   MAIN PAGE