go to main page
Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

Łukasz Zych


 

pedagog teatralny

Kraków, PL
tel. +48 502 245 473
e-mail: lukasz.zych @ gmail.com

Można powiedzieć, że teatr obecny jest w moim życiu od wielu lat.
Ze Studiem współpracuję od dłuższego czasu. Byliśmy razem z zespołem w wielu ciekawych miejscach takich jak Francja, Niemcy czy Holandia. Odbyłem także praktyki w teatrze "Łaźnia", które pomogły mi zrozumieć rolę pracy z ciałem podczas przygotowywania spektaklu. Dzięki zaufaniu jakim obdarzył mnie Wiesiu, miałem zaszczyt pomagać przy pracy nad kilkoma projektami polsko-niemieckimi. Co poza tym? Skończyłem studia filozoficzne, później socjologiczne, byłem przez rok w Wielkiej Brytanii.
Lubię interesujących ludzi, Davida Lyncha, dobrą kuchnię oraz niespodzianki jakie przynosi ze sobą życie w najmniej oczekiwanych momentach. Mam wiele wad i trochę mniej zalet. Lubię obserwować miasto podczas świtu, ale tylko wtedy gdy jest lato. No i generalnie uważam, że droga jest wszystkim, cel niczym.

I can say that a theatre has been present in my life for many years.
I cooperate with the Studio since a long time. We were in many interesting places with the group such as France, Germany and Holland. I also finished the course of the "work with body" at the Laznia Theatre and i have become aware how important it is for the preparing of a performance. Wiesio trusted me and I had a honour to help the directors during preparations a few Polish-German projects. What else about me? I finished philosophy, sociology and I was one year in UK.
I like interesting people, David Lynch, good cuisine and surprises that sometimes brings the lifile in the most unexpected moments. I have got many disadvantages and a little less advantages. I like watching my city during the sunrise, but only on summers. Genneraly I think that a way is everything and an aim is nothing.

Pracowałem przy przygotowaniu i występowałem w następujących spektaklach:c. d. n.

stat4u