go to main page
Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

Maria Broniewicz

 

 

- tłumacz z języka francuskiego.
- konsultantka językowa.
- przygotowuje grupę do występów w języku francuskim.

Kraków, PL

 
 
 

Z grupą teatralną Wiesława Danielca współpracuję od 1994 roku. Wcześniej robiłam wiele rzeczy mniej lub bardziej potrzebnych; ukończyłam uczelnię techniczną ( Politechnikę Krakowską ), w wyuczonym zawodzie pracowałam przez kilka lat. Porzuciłam go na rzecz szkoły: uczyłam dzieci języka francuskiego. Obecnie także uczę ale na potrzeby naszego Studia. Pracuję nad gotowymi tekstami z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach teatralnych, dokonuje też przekładów z języka francuskiego oraz, gdy jest to niezbędne, na język francuski. Jest to bardzo fascynujące zajęcie a efekty pracy dają ogromną satysfakcje.

Maria współtworzyła Studio w latach 1994 - 1999, kiedy to odeszła na skutek złośliwej decyzji ówczesnej dyrektorki SCKM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przygotowałam młodych ludzi do występuowania w języku francuskim w następujących spektaklach:


Po premierze Pani Arlette Albert-Birot wręczyła odznaczenie, które ustanowiła dla osób zasłużonych w propagowaniu twórczości jej męża Pierra Albert-Birot.  
 
 
 
 
 


Dokonałam miedzy innymi tłumaczenia na jezyk polski dwu dramatów Pierre Albert-Birot'a: "Małżeństwo wyszarpane za włosy" i "Wizerunek".
W czasie pobytu we Francji zaprzyjaźniłam się z Arlette, wdową po pisarzu i otrzymałam od niej zgodę na tłumaczenie i wykorzystanie tekstów jej męża w Polsce.
Tłumaczyłam i wydałam zbiór wierszy pana Hughes'a Labrusse naszego wielkiego przyjaciela z Normandii.


 
 
 
  stat4u