go to main page
Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

Maksymilian Kowalski

 
 
 

 - kompozytor i wykonawca muzyki do wielu spektakli.

Kraków, PL

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

kontrabasista wyborny

Przygotowałem i wykonywałem oprawę muzyczną do następujących spektakli:stat4u