go to main page
Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

Aleksander Małkiewicz

 

 

- konsultant językowy
- przygotowujw grupę do występów
          w języku hiszpańskim.
- consultante de idioma Espanol
- preparación de los espectáculos
          en Espanol.

- muzyk
- wykonuje improwizowaną muzykę
          do spektakli.
- músico
- realización de música improvisada para
          los espectacúlos.

Kraków, PL

Dla przyjaciół Olek albo "Paszczak". Skończyłem filologię hiszpańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez pięć lat pracowałem na UJ a potem wyjechałem sobie na Kubę, do Kolumbii i Ekwadoru. To wynika z mojego szczególnego zboczenia i miłości do wszystkiego co latynoskie i hiszpańskie. Specjalnie upodobałem sobie muzykę tego obszaru, tanga, zamby argentyńskie, ale i mnóstwo innych "muzyk". Fascynacja szczególna: poezja i muzyka Violetty Parra (Chile) oraz ostatnio Chavela Vargas (Meksyk).
Przelotnie miałem kontakt z teatrem amatorskim prowadzonym przez Enrique Bello z Chile, założyciela grupy "Sur" z Krakowa , która w trakcie swego istnienia dopracowała sie jednego wiecznie zmienianego spektaklu inspirowanego naszymi wspólnymi pasjami latynoskimi i metafizycznymi. Aktualnie pracuje z orkiestrą Capella Cracoviensis oraz w biurze organizacyjnym Festiwalu "Muzyka w Starym Krakowie".

Para amigos Olek o "Paszczak". He acabado la carrera de la filología espanola en la Universidad Yaguelónica de Cracovia. Por cinco anos he trabajado en mi Alma Mater y luego me fui de un viaje de 3 meses a Cuba, Colombia y Ecuador. !Chévere! Eso fue el resultado de mi pasión por todo lo que es latino y espanol. Especialmente me encanta la música de este área: tangos, zambas argentinas, etc., pero tambiénb muchas otras músicas. La gran fascinación: música y poesía de Violeta Parra (Chile) y últimamente Chavela Vargas (Mexico). De paso he tenido un contacto con el teatro amateur de línea de Grotowski dirigido por Enrique Bello de Chile, creador del grupo SUR de Cracovia a lo largo de su existencia ha realizado un espectáculo de cración permanente inspirado por nuestras pasiones comunes: América Latina y otra metafísica.
Actualmente trabajo en la oficina de la orquesta Capella Cracoviensis y al. mismo tiempo en la organización del Festival "Música en la Vieja Cracovia".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracowałem przy przygotowaniu i tworzyłem muzykę w następujących spektaklach:
 
 
 
  stat4u