go to main page
Stowarzyszenie
Teatralno
-Lingwistyczne

Tomasz Bobrzyński

 

 

czołowy aktor
konsultant języka angielskiego

Kraków, PL
http://www.tomontheroof.com
http://www.fotografia.tomontheroof.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Występowałem w następujących spektaklach:
Na szczycie Lodowego Wierchu
Wiesiek - Paweł - Tomek

stat4u