Jest to LXXIX premiera STL

Międzynarodowe Młodzieżowe
Warsztaty Teatralne

Internationaler Theaterworkshop
mit Jugendlichen

 

 Olbenburg 23.10 - 29.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

MIGRATION

MIGRACJE

 

 

 

Wykonawcy / Ausführer:  * Vitali Antonov * Daniel Bachmann * "Paton Patrycja" Czerwińska * Jakob Gätke * Anja Goetsh * Matthias Hirsch * Patrick Hoffmann * Alexander Köhler * Fabian Köhler * Katharina Martens * Tara Melter * Katarzyna Sobczyk * Sina Sorbinh * Monika Syrek * Kamila Szadkowska * "Kasza" Katarzyna Szelest * Etienne Strahlmann * Florian Zierau *

Prowadzenie / Leitung: Jörg Kowollik * Wiesław Danielec

Współpraca / Mitarbeit: Laura Wolfs

Prezentacja publiczna / Das performance wurde im: Oldenburg - 28 . 10 . 2006, godz. 1830

Czas trwania / Dauer: 31'

! SEHEN ZOBACZ !
viel foto - wiele zdjęć