Szkoła Poręba Wielka
Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne Kraków Jest to LXXXI premiera STL

SPONSORZY:

Deutsch—Polnisches Jugendwerk

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
         Urząd Gminy NiedźwiedźGmina Niedźwiedź         Zespół Szkoły Podstawowej
im. Władysława Orkana
i Gimnazjum Publicznego
w Porębie Wielkiej

Międzynarodowe Młodzieżowe
Warsztaty Teatralne

Internationaler Theaterworkshop
mit Jugendlichen

 Poręba Wielka - Kraków 21.08 - 29.08.2007

 

 

MIGRATION '07

MIGRACJE '07

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy / Ausführer:  * Aleksandra GNIECKA * Alex LEUTHÄUßER * Anja GOETSCH * Anna KACICZAK * Bianca SELIGMANN * Daniela VOß * Ewelina KACZOR * Joanna FLOREK * Karolina DUDA * Kerstin MEERBACH * Maria KOŚCIELNY * Monika KACICZAK * Sabrina WUNDER * Zuzanna MATUŁA * Bartek MASŁOWSKI * Dominik FILIPSKI * Fabian KÖHLER * Konrad MASŁOWSKI * Lars SCHNURBUS * Marvin DZINNIK * Mateusz DUDA * Mateusz MISIURA * Adam WOŹNIAK *

Prowadzenie / Leitung: Jörg KOWOLLIK * Konrad PRZEKORZYŃSKI * Agnieszka SASAL *

Organizacja warsztatów/Organisation des Workshops: * Agnieszka RATAJ * Wiesław DANIELEC *

Prezentacja publiczna / Das performance wurde im: Niedźwiedź - 28 . 08 . 2007, godz. 1100      Kraków - 28 . 08 . 2007, godz. 1715

Czas trwania / Dauer: 45'


foto: Wiesiek Danielec Polska grupa/Polnische Gruppe

Pierwszy kontakt/Der Empfang
foto: Wiesiek Danielec
Pierwsze zajęcia/Die erste Übungen
foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec
Agnieszka Sasal - Jörg Kowollik

   Spektakl “Migracje” jest efektem wspólnej pracy młodzieży polskiej z Poręby Wielkiej i niemieckiej z Oldenburga (Dolna Saksonia). Jego tematem jest pojęcie “migracji” w różnych, najszerzej pojętych jej aspektach.
   Zajęcia z młodzieżą przez 8 dni prowadzili pedagodzy teatralni: Jörg Kowollik i Konrad Przekorzyński, przy współpracy Agnieszki Rataj i germanistki Agnieszki Sasal.
   Punktem wyjścia do pracy z młodzieżą jest język ciała. Zasadniczy wpływ na scenariusz mają marzenia, życzenia, przeżycia młodych ludzi, które są podstawą do proponowanych przez nich scenek. Scenariusz jest ich dziełem, a rola prowadzących ogranicza się do uporządkowania pomysłów i nadania im dramatycznej formy.

Konrad Przekorzyński foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec Wieczorne rozmowy/Gespräche am Abend foto: Wiesiek Danielec

Zwiedzanie Krakowa w deszczu/Stadtbummel im Regen

foto: Wiesiek Danielec

   Das Spektakel “Migrationen” ist Ergebniss der Zusammenarbeit polnischen Jugendlichen aus Poręba Wielka mit den Deutschen aus Oldenburg (Niedersachsen). Das Thema des Theaterstücks war der Begriff Migrationen unter verschiedenen Gesichtspunkten.
   Der Workshop mit der Jugend dauerte 8 Tage und wurde von Theaterpädagogen Jörg Kowollik und Konrad Przekorzyński in der Zusammenarbeit mit Polonistin Agnieszka Rataj und Germanistin Agnieszka Sasal geleitet.
   Die Jugendlichen arbeiteten nach einen körperorientierten und ganzcheitlichen Ansatz. Ihre Wünsche, Sehnsüchte, Erfahrungen und Ideen flossen dabei immer sehr viel in die Arbeit ein, sie waren eine Grundlage für die Szenen. Die Rolle der Führenden begrenzte sich auf die Ordnung der Ideen und ihre Übertragung in eine dramatische Form.


foto: Wiesiek Danielec

ćwiczenia/Übungen

foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec

   Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Jugendkulturarbeit z Oldenburga i Stowarzyszenie Teatralno—Lingwistyczne z Krakowa, które to organizacje współpracują ze sobą już od 1997 roku.
   Warsztaty odbywały się dzięki wsparciu finansowemu Polsko—Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Gminy Niedźwiedź.
   Całość była możliwa do realizacji dzięki życzliwości i współpracy Wójta Gminy Niedźwiedź – pana Janusza Potaczka i dyrektora szkoły w Porębie Wielkiej – pana Andrzeja Ślazka.

foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec

   Der Austausch wurde von Jugendkulturarbeit e.V. aus Oldenburg und Stowarzyszenie Teatralno—Lingwistyczne (Der Sprach— und Theaterverein) aus Kraków organisiert. Diese zwei Organisationen arbeiten seit 1997 zusammen.
   Das Unternehmung wurde von Deutsch—Polnisches Jugendwerk und Gemeinde Niedźwiedź finanziell unterstützt.
   Das alles war dank der Freundlichkeit und Unterstützung vom Gemeindevorstehern, Herrn Janusz Potaczek und vom Direktor der Schule in Poręba Wielka, Herrn Andrzej Ślazyk möglich.

foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec
Zasłużony posiłek/Wohlverdientes Essen
foto: Wiesiek Danielec
Młodzież odwiedził Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego
   w Porębie Wielkiej, pan Andrzej Ślazyk
Herr Direktor Andrzej Ślazyk hat die Jugendlichen besucht

foto: Wiesiek Danielec My idea...

foto: Wiesiek Danielec

Ekspresja/Ausdruckskraft foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec

 

I tylko praca, praca i praca  foto: Wiesiek Danielec   Immer wieder nur die Arbeit
foto: Wiesiek Danielec
W pensjonacie pani Dudy w Porębie Wielkiej
In der Pension “Duda” in Poręba Wielka
foto: Wiesiek Danielec

Agnieszka Rataj - Agnieszka Sasal

Wycieczka w góry/Ausflug ins Gebirge
foto: Jörg Kowollik
foto: Jörg Kowollik

Próba spektaklu
Probe des Spektakels
foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec


Premiera spektaklu na Rynku w Niedźwiedziu
Die Erstaufführung des Spektakels am Marktplatz in Niedźwiedź

foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec

Spektakl na Rynku Głównym w Krakowie
Das Spektakel am Marktplatz in Kraków foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec

Spotkanie pożegnalne/Das letzte Treffen vor dem Abschied

foto: Wiesiek Danielec
foto: Pyza
Przyjaźń
Freundschaft
foto: Wiesiek Danielec foto: Wiesiek Danielec
foto: Kerstin Meerbach
Agnieszka Rataj - Konrad Przekorzyński - Agnieszka Sasal - Jörg Kowollik - Wiesław Danielec

Ostatnie chwile przed odjazdem przyjaciół
Letzte Momente vor der Abfahrt der Freunde
foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec

foto: Wiesiek Danielec
Kerstin Meerbach

   Warsztatom towarzyszyła z kamerą Kerstin Meerbach. Efektem jej pracy jest film, w którym przedstawiła swoje spojrzenie na pracę pedagogów i młodzieży, oraz efekt końcowy jakim był spektakl prezentowany na Rynku w Niedźwiedziu i Krakowie.

   Premierowa prezentacja tego filmu miała miejsce w Szkole w Porębie Wielkiej, dnia 24 kwietnia 2008 r.

   Der Workshop begleitete mit Kamera Kerstin Meerbach. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist der Film, in dem sie ihre Ansichten über die Arbeit der Pädagoge mit den Jugendlichen, sowie das Spektakel in Niedźwiedź und in Kraków darstellt.

   Premiere des Films wird am 24. April 2008 im Gymnasium in Poręba Wielka stattfinden.

cover

foto: Wiesiek Danielec,
Jörg Kowollik, Kerstin Meerbach, Pyza

VIEL PHOTO ZOBACZ WIĘCEJ
Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne Kraków

Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg