sponsorzy:

Jest to LXXVIII premiera STL

Our Wor(l)ds

W spektaklu udział wzięli:
In dem Aufführung haben sie teilgenommen: * Susanne Barons * Vanessa Decker * Antonia Hamann * Franziska Ihlefeldt * Ola Jarecka * Aleksandra Klecha * Majka Kościelny * Ela Kowalik * Karina Kowalik * Anne Louis * Adrian Mroczkowski * Eva Mrozek * Anna Oswiecimski * Victoria Wettstaedt *

Przygotowanie grup:
Das Gruppenvorbereitung: * Gisela Burda * Wiesław Danielec *

 Warsztaty Teatralne: 
 Theaterwerkstatt: 
 8 - 14 . 10 . 2006

Praca w ośrodku "Pod Kamiennikiem"  w Porębie koło Trzemeśni.
Die Arbeit in dem Ort "Pod Kamiennikiem" in Poręba.

 SPEKTAKL ULICZNY 
 DIE STREßENAUFFÜHRUNG 
Dnia 13 . 10 . 2006 godz. 1700 Kraków, Planty

Czas trwania:
Die Dauernzeit des Ausfführungs: 22'

 Pożegnanie: 
 Abschied: