Zbyt długo w czterech ścianach...
Immer an der Wand lang...
Занадто довго у чочтирьох стінах...

 This is CXVIX premiere of STL 


                         OLDENBURG 22 . 08 - 03 . 09 . 2021

► TRI-NATIONAL YOUTH THEATRE WORKSHOPS ◄

Jugendkulturarbeit e.V. - Oldenburg OLDENBURG ART-MOST    ART-MOST
DNIPRO
Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne - Kraków STOWARZYSZENIE
TEATRALNO-LINGWISTYCZNE
KRAKÓW
 
financial support Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Poczdam
Deutsch-Polnischen Jugendwerk - Potsdam
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec  
Team leaders:  Yuliia Bekmurzina   ♦   Dettmar Koch   ♦   Wiesław Danielec   ♦   Georgiy Bekmurzindesign+photo: Wiesław Danielec © 2021
COPYRIGHT POLICY
The authors allow to use photos in accordance with the law in noncommercial publications and studies, on condition giving the source:
 Project “Zbyt długo w czterech ścianach...
Immer an der Wand lang... 2021” STL-Kraków. 

The authors will to be grateful for sending an information (by e-mail: stow.tl [at] gmail.com ) about using a photo.
 


statystyka