JEST TO XLIII PREMIERA STUDIA

Hughes Labrusse

L'ENFANT AU BALCON
DZIECKO NA BALKONIE

przek³ad na jêzyk polski
Maria Broniewicz

 

wykonawcy:

Clément Gabet £ukasz Zych
Frédérique Lellouche Beata Broniewicz
Adrien Husson Joanna Federowicz
Anthony Laignel Magdalena Ma³ecka
Elodie Bouillet Pawe³ Lewicki
Sarah Boulay Sabina Nowak
Frédérique Lellouche Agnieszka Latasiewicz
Julie Bourges Agata Majchrzak
Benjamin Lequeffrinec Anna Walczyñska
Gaëlle Camus £ukasz Zych
Anthony Laigne Hanna Bednarz
Clément Gabbet Edyta Bubka
Selma Dereume Gabriela Urbanik
Adrienne Husson Marta Latasiewicz
Julie Bourges Gabriela Urbanik

re¿yseria:  Wies³aw Danielec * Françoise Labrusse

konsultacja autorska: Hughes Labrusse

konsultacja lingwistyczna: Maria Broniewicz

czas trwania: 25'

premiera: Kraków 14.04.1999 - 2000