Przedsięwzięcie odbyło się dziękiPolsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

  Jest to XL premiera Studia.JUGENDHOF STEINKIMMEN

KULTURZENTRUM RENNPLATZ OLDENBURG
KURLANDTHEATER

STUDIO TEATRALNO-LINGWISTYCZNE

KAFKA EMIGRACJA EMIGRATION PERFORMANCE

Wykonawcy: * Helke Beyersdorf * Grzegorz Bębenek* Dawid Bulanda * Magdalena Czajkowska * Moritz Dirks * Kuba Finster * Nadine Gerisch * Klaas Heufer-Umlauf * Hakan Kahkecioglu * Jörg Kowollik * Arne Kreye * Jan Lewicki * Paweł Lewicki * Krzysztof Liszka * Sabrina Meyer * Mariusz Moniowski * Simone Richter * Karolina Skałka * Anika Stein * Nadine Tönjes * Michał Wąs * Julia Wennekamp * Maren Woitek * Donia Wrońska * Björn Zahn * Karol Zapała * Magdalena Zgoda * Łukasz Zych *

Scenariusz i przygotowanie: Dettmar Koch , Wiesław Danielec

Konsultacja lingwistyczna: Grażyna Herzyk

Współpraca: Thomas Vossenberg

Realizacja : 4 kwietnia 1998r. godz. 1700 ul. Szeroka - Kraków.

Czas trwania 40'Wir laden Sie herzlich zu einer Performance ein, die das Ergebnis des deutsch-polnischen Theater-Workshops ist. Die Performance wurde durch zwei Laientheatergruppen vorbereitet: das Kurlandtheater, vom Kulturzentrum am Rennplatz in Oldenburg und von Studio Teatralno-Lingwistyczne vom Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Jugendkulturzentrum in der Altstadt) in Kraków.

Das Thema der Vorstellung sind gemeinsame Überlegungen beider Gruppen zum Thema Emigration, was im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen ist. Den Ausgangspunkt für die Arbeit bildeten ausgewählte Fragmente der Prosa von Franz Kafka. Nicht ohne Bedeutung blieb auch die Besichtigung des ehemaligen Konzentrationslagers in Auschwitz durch beide Gruppen.

Das ganze Vorhaben ist ein Teil des langjährigen theaterpädagogischen Jugendprojektes, das voriges Jahr auf Anregung von Jürgen Fiege vom Jugendhof in Steinkimmen e.V. und von Wiesław Danielec gestartet wurde.

Mit beiden Gruppen arbeiteten Dettmar Koch aus Oldenburg und Wiesław Danielec aus Kraków. An den Arbeiten hatten auch wesentlichen Anteil: der Leiter des Kulturzentrums Rennplatz Thomas Vossenberg und die Theaterpädagogen: Arne Kreye, Jörg Kowollik, Maria Broniewicz und Aleksander Małkiewicz sowie mit Hilfe der Dolmetscherinnen: Małgorzaty Stypińskiej i Grażyny Herzyk.


Performance będące efektem wspólnych, polsko-niemieckich warsztatów teatralnych, przygotowanych przez amatorskie grupy: Kurlandtheater, działający przy Kulturzentrum Rennplatz w Oldenburgu i Studio TeatralnoLingwistyczne, działające przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Tematem widowiska będą wspólne przemyślenia młodzieży obu grup na temat emigracji w najszerszym aspekcie tego zjawiska. Punktem wyjścia do pracy były wybrane fragmenty prozy Franza Kafki. Nie bez znaczenia było też zwiedzanie przez obie grupy Obozy Zagłady w Oświęcimiu.

Całość realizowana jest w ramach wieloletniego projektu wychowania przez teatr (theaterpädagogisches Jugendprojekt), który został zainicjowany w roku ubiegłym poprzez Jürgena Fiege z Jugendhof Steinkimmen e.V. i Wiesława Danielca.

Z obu grupami pracowali Dettmar Koch z Oldenburga i Wiesław Danielec z Krakowa. W pracach brali też znaczący udział: szef Centrum Kultury Rennplatz Thomas Vossenberg oraz instruktorzy:Arne Kreye, Jörg Kowollik, Maria Broniewicz i Aleksander Małkiewicz, przy współpracy tłumaczy: Małgorzaty Stypińskiej i Grażyny Herzyk.