|   DANE       |   KONTAKT       |   STATUT       |   ZARZĄD       |


 

 STOWARZYSZENIE
TEATRALNO-LINGWISTYCZNE

Stowarzyszenie osób uprawiających teatr amatorski z ukierunkowaniem lingwistycznym, amatorskie dziennikarstwo, oraz sztuki pokrewne usłużne tymże.
Grupy takie, działające dotychczas w instytucjach kulturalnych, oświatowych, sportowych, terapeutycznych i tak zwanych środowiskowych, napotykają na trudności wynikające z profilu instytucji patronującej. Często przeszkodą są też stereotypy i uprzedzenia, krępujące, a często nawet uniemożliwiające działalność.
Chcemy, aby kierunek naszego działania wyznaczała tylko wola uczestników i ich rodziców, w przypadku uczestników niepełnoletnich.

Jeśli zainteresowały Cię nasze idee - napisz do nas odpowiemy na pewno !

 STOWARZYSZENIE   TEATRALNO-LINGWISTYCZNE 

design: Wiesio Danielec © 2011