Karta zasad uczestnika międzynarodowego programu młodzieżowego       UK  English       D  Deutsch       UA  Україна    

pdf format   WERSJA DO DRUKUSTOWARZYSZENIE    TEATRALNO-LINGWISTYCZNE


Stowarzyszenie nasze bardzo chętnie podejmie współpracę z grupami krajowymi i zagranicznymi na następujących warunkach:

* Uwaga: Przy projektach otrzymujących dofinansowanie ze strony różnych organizacji, warunki te są inne, korzystniejsze dla uczestnika.


PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
ZREALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE TEATRALNO–LINGWISTYCZNE

 STOWARZYSZENIE   TEATRALNO-LINGWISTYCZNE 

design: Wiesio Danielec © 2011

statystyka