|   DANE       |   KONTAKT       |   STATUT       |   ZARZĄD       |

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego dnia 12 kwietnia 2019 r., wybrano:

Zarząd Stowarzyszenia:

Wiesław Danielec - Przewodniczący

Łukasz Zych - Wiceprzewodniczący

Marcin Czarnecki - Członek Zarządu

Mariusz Moniowski - Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną:

Paweł Aksamit-Będkowski

Paweł Szczeklik

Waldemar Kiwacz


STL strona ze zdjęciami