|   DANE       |   KONTAKT       |   STATUT       |   ZARZĄD       |

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego dnia 17 grudnia 2011 r., wybrano:

Zarząd Stowarzyszenia:

Wiesław Danielec - Przewodniczący

Łukasz Zych - Wiceprzewodniczący

Julia Mech - Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną:

Paweł Aksamit-Będkowski

Jerzy Piątkowski


STL strona ze zdjęciami