|   DANE       |   KONTAKT       |   STATUT       |   ZARZĄD       |

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego dnia 12 kwietnia 2019 r., wybrano:

Zarząd Stowarzyszenia:

 Wiesław Danielec - Przewodniczący

Łukasz Zych - Wiceprzewodniczący 

 Marcin Czarnecki - Członek Zarządu 

 Mariusz Moniowski - Członek Zarządu 

 

Komisję Rewizyjną:

 Paweł Aksamit-Będkowski

Paweł Szczeklik 

Waldemar Kiwacz 


STL