STOWARZYSZENIE
TEATRALNO-LINGWISTYCZNE
ZAPRASZA
NA WARSZTATY
TEATRALNE

Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne -  KrakówKraków

 

Zgłoszenie udziału w projekcie teatralnym

Zgłaszam swój udział w projekcie 

imię:
i nazwisko:

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych w archiwum Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego . Dane te, na żądanie, mogą zostać usunięte w 5 lat po zakończeniu projektu.

UWAGA! Dane poniższe, oznaczone ◊, wpisują tylko osoby biorące pierwszy raz udział w projektach Stowarzyszenia oraz ci, których dane uległy zmianie.

◊ kod pocztowy:   ◊ miejscowość:
i ◊ adres:
◊ adres emailowy:
◊ numer PESEL:
◊ numer dokumentu na podstawie którego przekroczysz granicę:
dowodu osobistego       data ważności  
lub paszportu       data ważności  
◊ numer telefonu:

Oświadczam, że wraz z wpłatą za udział uiszczę składkę członkowską Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego w wysokości 35 zł
TAK NIE
Jest to składka roczna i uiszcza się ją tylko raz w roku kalendarzowym.

    Uwaga:
  • Udział w projekcie należy zgłaszać jak najszybciej, ale dopiero wpłata jest rezerwacją miejsca.
  • W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi, chyba, że znajdzie się kogoś odpowiedniego na swoje miejsce, i jeśli ten ktoś zostanie zaakceptowany przez prowadzącego program, ale tym przypadku koszty zastępczej osoby mogą być wyższe. Organizacja projektów jest możliwa dzięki pozyskanym dotacjom, a ich wysokość ma ścisły związek z ilością uczestników, ale w sposób nie proporcjonalny. Mniejsza niż deklarowana ilość uczestników może zmniejszyć środki do takiego stopnia, że organizacja projektu może stać się niemożliwą lub spowodować znaczne podwyższenie kosztów udziału dla pozostałych uczestników .
  • W projektach mogą brać udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego, którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie (do kosztów pierwszego projektu, w którym bierze się udział w danym roku kalendarzowym należy doliczyć jednorazowo składkę członkowską w wysokości 35 zł).

Oświadczam , że wpłacę, w podanym terminie, za moje uczestnictwo w projekcie odpowiednią kwotę.