Zdjęcia wykonali:
  Piotr Kurdziel©2004
  Marcin Regulski©2004
  Wiesław Danielec©2004

BENEFIS
MARIUSZA MONIOWSKIEGO

Wiesław Danielec©2004 Dnia 11 grudnia 2004 roku święciliśmy 10-lecie pracy Mariusza Moniowskiego w Studio Teatralno-Lingwistycznym.
Zdjęcia przedstawiają Szanownych Gości Mariusza, którzy w specjalny sposób uhonorowali Jubilata oraz fragmenty spektaklu "Polowanie na Freuda", w którym udział wzięli: Anna Miśkiewicz, Kamila Post, Olga Zadworna, Konrad Przekorzyński, Łukasz Zych oraz Szacowny Jubilat.
Wieczór prowadził Wiesław Danielec.
Gratulacje od pani Dyrektor SCKM
Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004
Piotr Kurdziel©2004 Marcin Regulski©2004 Marcin Regulski©2004 Piotr Kurdziel©2004
Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Marcin Regulski©2004 Marcin Regulski©2004
Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Marcin Regulski©2004 Marcin Regulski©2004
Marcin Regulski©2004 Marcin Regulski©2004 Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004
Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Wiesław Danielec©2004 Wiesław Danielec©2004
Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Wiesław Danielec©2004 Piotr Kurdziel©2004
Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004
Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004 Piotr Kurdziel©2004


Wiesław Danielec ©2004


SPONSOR STRONY: